Till Hausmann
bildhauer - aktuell kontakt

sicherungsbewahrung 1 sicherungsbewahrung 1

Till Hausmann, Sicherungsbewahrung (Garzweiler II), 2014

Sicherungsbewahrung (Garzweiler II), 2014
Sumpfzypresse (8 Mio Jahre), Schellack, Platane 250 x 75 x 85 cm